El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA (d’ara endavant, el lloc web), que FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Nom del titular: FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA

Domicilio social: Rambla Modolell nº 6 local 1. 08960 Sant Just Desvern Barcelona

C.I.F.: G64054323

Telèfon de contacte: 93 480 32 61

Correu electrònic: susannarc@eobosteopatia.com

Dades registrals: Inscrita en el Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques; Inscripció 2290

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquest.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA, ni remetre publicitat o informació valent-se para això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

  • la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.
  • un mal funcionament del navegador.
  • i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’unes altres. FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

La web empra cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecte a tot moment la confidencialitat i intimitat d’aquest.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Són propietat de FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA.

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, FUNDACIÓ ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Barcelona.